Phần Mềm Phòng Thí Nghiệm

LabCamera là một phần mềm ghi lại dữ liệu và khám phá khoa học tự nhiên dựa trên webcam cho phép sinh viên thực hiện các quan sát và đo lường khoa học. Nó có thể được sử dụng cả trong lớp học và ...

599,000

Sản phẩm liên quan