Nền Tảng Tự Học Trực Tuyến và Khám Phá Kiến Thức Tại Nhà MozaWeb

MozaWeb Là một nền tảng hỗ trợ tự học các môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Công nghệ, Âm Nhạc,..... bằng 3D trực tuyến trên các nền tảng thiết bị số như điện thoại, máy tính bảng, bảng ...

799,000

MozaWeb Là một nền tảng hỗ trợ tự học các môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Công nghệ, Âm Nhạc,..... bằng 3D trực tuyến trên các nền tảng thiết bị số như điện thoại, máy tính bảng, bảng tương tác, máy tính,... giúp học sinh có thể dễ dàng truy cập để học tập ở bất cứ thời gian, địa điểm và thiết bị nào.

Tham khảo chi tiết tại: http://moza.edu.vn/

MozaWeb là một phần của MozaBook, cũng được tích hợp kho học liệu số phong phú gồm: 1215 nội dung học 3D, 1037 phim giáo dục minh hoạ, hơn 5000 hình ảnh, gần 1000 file âm thanh, và 110 Tool công cụ, trò chơi trí tuệ, với nội dung kiến thức dàn trải từ lớp 1 - 12 giúp học sinh có thể tự khám phá kiến thức hoặc ôn lại bài học trên lớp tại nhà.

Sản phẩm liên quan