Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Trường Học

MozaLog: là hệ thống là quản lý chất lượng trường học dành cho nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục các cấp. Phần mềm giúp việc quản lý hiệu quả hơn; tiện lợi hơn; giúp tiết kiệm chi phí; bảo vệ và bảo mật dữ liệu ...

5,099,000

MozaLog cho phép liên lạc trực tiếp hội đồng quản trị và các tổ chức liên quan, cũng như giữa ban quản lý nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Tất cả quản lý và lập lịch các nhiệm vụ đều dễ dàng kiểm soát và giám sát. Liên hệ trực tuyến có thể được duy trì một cách hiệu quả giữa tổ chức quản lý và tất cả các trường trong mạng lưới của họ.
 

Sổ đăng ký trường kỹ thuật số được thiết kế để đơn giản hóa các nhiệm vụ tổ chức và hành chính và để thúc đẩy giao tiếp, do đó góp phần vào hoạt động tốt hơn và hiệu quả hơn của hệ thống giáo dục và cải thiện chất lượng giáo dục.

Với sự giúp đỡ của sổ đăng ký trường kỹ thuật số, hội đồng quản trị được cung cấp thông tin cập nhật về dữ liệu cá nhân và việc làm của giáo viên, cũng như số lượng, thành phần và tiến độ học tập và sự vắng mặt của học sinh.

Hệ thống này cho phép giáo viên hoàn thành các nhiệm vụ hành chính liên quan đến giảng dạy ở bất cứ đâu và nhanh nhất có thể bằng bất kỳ thiết bị Công Nghệ Thông Tin hiện đại nào. Giáo viên có thể sử dụng trang riêng của họ để ghi lại các chủ đề bài học của họ, để xem lại công việc đang diễn ra của mỗi lớp, nhập dữ liệu còn thiếu hoặc thậm chí để in sách tiến bộ cho cả năm học.

Khi nhập điểm, giáo viên có thể chỉ định một loại và thêm nhận xét. Điều này cho phép giáo viên nhớ dựa trên điểm số, thậm chí nhiều tháng sau đó, nếu cần, sửa đổi các điểm đã nhập trước đó.

Bên cạnh sự vắng mặt, đến muộn, miễn và thiếu thiết bị cũng có thể được ghi lại.

MozaLog có thể tải xuống dữ liệu học sinh từ một hệ thống trung tâm. Sau khi nhập dữ liệu, đó chỉ là những thay đổi phải được ghi lại để giữ cho hệ thống quản trị được cập nhật. Phần mềm tạo ra số liệu thống kê học thuật và vắng mặt đầy đủ cho các lớp chỉ với một cú nhấp chuột. Các số liệu thống kê có sẵn ngay lập tức cho các quản trị viên, hiệu trưởng và thậm chí cho các cơ quan giáo dục.

MozaLog có thể thu thập trung bình lớp đơn giản hoặc có trong số và trung bình lớp cho các bài kiểm tra riêng lẻ, để cung cấp một phân tích linh hoạt về thành tích học tập. Các biểu đồ so sánh trong sổ đăng ký trường kỹ thuật số giúp người dùng theo dõi các thay đổi trong kết quả học tập của nhiều lớp

Chế độ xem thống kê vắng mặt cho phép người dùng dễ dàng xem và theo dõi sự vắng mặt được phép và không được phép. Giới hạn số lần vắng mặt có thể được thiết lập để theo dõi sự vắng mặt. Hệ thống sẽ tự động làm nổi bật những học sinh đạt đến giới hạn trong một môn học nhất định.

Với đăng ký trường kỹ thuật số MozaLog, phụ huynh có thể theo dõi thành tích học tập, vắng mặt, cũng như đánh giá hành vi và sự siêng năng của trẻ. Giáo viên có thể giao tiếp với cả học sinh và phụ huynh thông qua MozaLog.

Phụ huynh có thể theo dõi thời gian biểu của con mình và xem chủ đề của từng lớp. Chức năng này của MozaLog giúp phụ huynh theo dõi tiến trình học tập của con cái họ. Giáo viên có thể gửi thông báo về các sự kiện sắp tới của trường, các chuyến đi, bài kiểm tra và bài kiểm tra, vì vậy học sinh và phụ huynh được thông báo về các nhiệm vụ trong tương lai của họ.

Nếu phụ huyng yêu cầu, họ có thể nhận được cập nhật email tự động của tất cả các mục mới liên quan đến con cái của họ (điểm, vắng mặt, khen ngợi, khiển trách, vv).

Liên hệ với phụ huynh trở nên dễ dàng hơn trong hệ thống, do đó, một hình thức liên lạc mới sẽ có sẵn bên cạnh các cuộc họp cá nhân (hội nghị phụ huynh-giáo viên, tham vấn).

Sản phẩm liên quan