Hot New
Nền Tảng Tự Học Trực Tuyến và Khám Phá Kiến Thức Tại Nhà MozaWeb

MozaWeb Là một nền tảng hỗ trợ tự học các môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Công nghệ, Âm Nhạc,..... bằng 3D trực tuyến trên các nền tảng thiết bị số như điện thoại, máy tính bảng, bảng tương tác, máy tính,... Hệ thống ghi nhận, theo dõi và đánh giá quá trình học tập của người học và báo cáo kết quả học tập cho phụ huynh.

799,000