Cấu tạo, cơ chế lây lan và hoạt động của Vi rút

Corona (eCoV) - Cấu Tạo Của Virus | Cơ Chế Lây Lan & Hoạt Động Của Một Số Loại Virus như Corona.

Video 3D mozaBook miêu tả chân thực về vi rút, cơ chế lây lan, hoạt động của một số loại vi rút hiện nay để có thêm kiến thức phòng dịch eCoV do vi rút Corona gây ra.